IĮ “Senamiesčio stomatologijos klinika” nuo 2020 01 20  įgyvendina projektą

Respiratorinių virusų (COVID-19) perdavimo oro lašaliniu būdu užkardymas, teikiant odontologines paslaugas

Projekto tikslas – vykdant MTEP veiklas, sukurti priemonę COVID-19 viruso plitimui sustabdyti bei saugiai teikti odontologines paslaugas pasaulinės pandemijos metu.

Panaudoti technologines priemones, tokias kaip UV-C spektro 200-280 nm bangų spindulius. Laboratoriniais tyrimais yra nustatyta, kad esant 22 mJ/cm² dozei per 25s sunaikina 99 9999 proc. SARS-CoV-2 viruso yra veiksmingi mažinant žmonių sveikatos/veiklos rizikas. Todėl minėtos spinduliuotės panaudojimas kvėpavimo takų dezinfekcijai būtų efektyvus būdas naikinant COVID-19 virusą bei jo pasklidimą aerozoliniu būdų odontologinių paslaugų teikimo metu. MTEP veiklų etapai:

– naujas metodas skirtas sukurti koncepciją;

– parašytas prototipo kūrimo algoritmas ir sukurtas prototipas;

– sukurta bandomoji partija;

Planuojama sukurti produktą COVID-19 ir kitus virusus naikinanat dviejuose barjeruose burnos viduje (sukuriant naują produktą dedamą pacientui į burną arba intengruojant į esamus produktus tokius kaip seilių atsiurbėjas) ir virusui patekus į išorę įrenginį sumontuojant pvz. į gydytojo apsauginį veido skydelį.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas – Senamiesčio stomatologijos klinika, IĮProjekto pavadinimas – „Respiratorinių virusų (COVID-19) perdavimo oro lašaliniu būdu užkardymas, teikiant odontologines paslaugas“

Bendra projekto vertė – 859 850,13 Eur

Iš Europos struktūrinių fondų skiriama – 816 857,65 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021m. sausio 20 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2022m. sausio 31 d.